PPP

Ordfængeren

This image for Image Layouts addon

... på engelsk markedsføringssprog: price, placement and package - på dansk her lidt om priser, levering og betaling ...

Priser - Oversættelser og korrektur

Prisen afhænger af opgavens art og varighed.


Basisopgaver af mindre størrelse:

Jeg afgiver tilbud, der udregnes på den forventede tid, jeg skal bruge på projektet. Timepris er 950 Dkr.


Fagtekster og salgstekster, oversættelse og korrektur:

Prisen udregnes som betaling pr. ord, hvor beløbet afhænger af sprogkildens kvalitet, emne og opgavens art. Ordpriser starter ved 1,65 Dkr.


Content, influencer og SoMekampagner:

Pris pr. opslag og web(under)side (maks 350 ord pr side): 1250 Dkr.

Betalingsbetingelser

Basisbetingelse er 8 dage netto.

Store oversættelses- og korrekturopgaver med deadlines betales i rater, hvor 1. rate betales forud før start.

Influencerkampagner betales forud. Prisen afhænger af antal opslag (maks 350 ord pr opslag).

SoMe-kampagner med content, der skal leveres løbende over længere periode, betales forud, og prisen afhænger af antal opslag.


Levering:

Jeg kan levere teksterne i Word, Pages, InDesign – eller skrive dem direkte ind i din websides CRM-program.
Lad mig høre, hvis du har andre ønsker. Jeg er ret hurtig til at sætte mig ind i programmer.


Dorthe logo
"My business is to create!"
William Blake

Mit yndlingscitat gennem alle tider, fordi det rammer lige ind i kernen af mit virke: at være skabende. At lade livets kraft, visdom og kreativ inspiration strømme gennem mig og komme til udtryk i fysisk form.
Det giver glæde, begejstring og nærvær.
Uanset om opgaven er at forfatte mine egne tekster eller andres - om det er oversættelser, content, faglitteratur, visuel kommunikation eller kreativ egenskabelse og formidling, så er det min opgave " at skabe."